TÜP MİDE AMELİYATI ( SLEEVE GASTREKTOMİ ) NEDİR?

   ÖLÜMCÜL Şişmanlık (Morbid obezite); bireylerin vücudunda normal olandan çok daha fazla “yağ birikimi” durumudur. Yani vücudumuza yerleşen fazla kiloların tamamı “depo edilmiş yağ”dır. Bu yağ miktarının vücut kitle indeksi (vki) değeri üzerinden kadınlarda 24, erkeklerde 25 birimi geçmesi “sağlığımızı tehdit eden” kiloların vücudumuza yerleşiyor olduğunun belirtisidir ve bilinmelidir ki “BİR DİRHEM ET BİN AYIP EDER”.

 

  Vücuk Kitle İndeksi (artık VKİ kısaltması kullanılacaktır) değerinin 30 un üzerine çıktığı durumlara da “OBEZİTE” olarak kabul edilmektedir ve obezitenin maalesef -ameliyat dışı yöntemler-olarak bildiğimiz “diyet ve egzersizle “ kalıcı kilo verebilme ihtimali ne yazık ki %2’den azdır.

 

  Bu çalışma her ne kadar yurtdışı kaynaklı bir araştırma olsa da, Bursa ili ve Türkiye için de aynı sonuçlar geçerlidir diyebiliriz. Bilinmelidir ki Obezite maalesef sadece basit bir “fazla kilolu” durumu değildir ve yıllar içinde aşırı yağlanma nedeni ile vucuda ve organları saran ve çalışmasını bozan yağlar Metabolik bozukluklara (OBEZİTE+HİPERTANSİYON+ŞEKER HASTALIĞI+HİPERLİPİDEMİ) yol açarak “Metabolik Sendrom dediğimiz bir hastalığın vücudumuzda görülmesine sebep olur. METABOLİK SENDROM varlığında “tek tedavi”  Metabolik cerrahi yada metabolizma cerrahisidir.

 

  Morbid obezitenin cerrahi tedavisinde İKİ YOL İLE KİLO KAYBI sağlanır.

BİRİNCİ YOL; yenilen YEMEKLERİN MİKTARINI AZALTMAYI HEDEFLER. Bu tip ameliyatlarda mide hacmi küçültülür ( yani mide küçültme yada tüp mide ameliyatı ).

 

1- TÜP MİDE AMELİYATI (SLEEVE GASTREKTOMİ)/ MİDE KÜÇÜLTME

 

Obezite cerrahisi seçenekleri içinde bu i”lk seçenek” ve “en etkili” yöntemlerden bir tanesidir. Bu cerrahide midenin %80 ve daha büyük bir bölümü çıkartılarak midenin hacmi küçültülmüş olur.

       2- GASTRİK BYPASS AMELİYATI

   Obezite Cerrahisinde ikinci yol ise alınan gıdaların “EMİLİMİNİ AZALTMAYI “ hedefler (yani şeker, karbonhidrat ve yağlı gıdaların barsaktan kana karışmasını engeller). Gastrik bypass ameliyatı “gıdaların barsaktan emilmesini bozan” bir prosedürdür ve 25 yılı aşan süredir yapılagelmiş “en güvenli ve en başarılı”  obezite cerrahisidir. Türkiye ve Bursa’da (Bursa Diyabet ve Obezite Cerrahisi Merkezi BUDOM ) da aynı standart cerrahi uygulanır. Bu ameliyat ile  değişik uzunluklarda ince barsak kısmı gıda geçişine ve emilimine kapatılır.

Roux-En-Y gastric bypass, obesity

 

Sleeve Gastrektomi; TÜP MİDE AMELİYATI

Tüp mide ameliyatı “sadece mide hacmini küçültmek” üzere yapılan bir işlemdir (mide küçültme ameliyatı olarak da bilinir). Mide uzunlamasına kesilerek büyük bir kısmı çıkartılır. Midenin hacmi küçülülerek ince bir muza/tüpe benzer. Bu haliyle bir tüp gibi göründüğünden “mide tüpü” olarak da adlandırılır.

Tube Gastrectomy (Sleeve Gastrectomy)

SLEEVE GASTREKTOMİ AMELİYATI NE/NASIL İŞE YARAR?

       Sleeve Gastrektomi işleminde, midenin-esnediğinde en çok büyüten/genişleyen- kısmı çıkarılır. Geride kalan mide kısmı çok fazla miktarda esnemez. Dolayısıyla AŞIRI                YEMEK YEMEYİ ENGELLER.

Midenin tüp haline getirilmesi, midenin gıdalara karşı direncini de arttırır. Aşırı büyük hacimde (bol porsiyon ) gıdaların geçişine izin vermez. Yediğiniz yemeklerdeki “PORSİYONLARINIZ küçülür.

Midenin tüpleştirilmesi mideye giren gıdaların hızla mideden boşaltılmasını sağlar. Midede uzun süre kalamayan gıdalar, mide hacmini büyütecek zamanı bulmadan mideyi terk ederler ince barsağa gıdaların geçişi hızlanır. Bu hızlı geçiş ince barsaklarında hareketini uyarır.

SLEEVE GASTREKTOMİ  ( TÜP MİDE ) AMELİYATI HANGİ HASTALARA UYGULANABİLİR?

Sleeve gastrektomi obezite nedeniyle tedavi olması gereken TÜM ŞİŞMAN HASTALARA” uygulanabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve tüm dünyada olduğu gibi Bursa ve Türkiyede de ensık yapılan obezite cerrahisi ameliyatıdır.

İlk yıllarda “AŞIRI KİLOLU OLAN SÜPER OBEZ” hastalara İLK BASAMAK TEDAVİ olarak uygulanmaya başlansa da, bugün çok daha düşük kilodaki hastalarda da yaygın olarak ve başarı ile uygulanmaktadır.

 

1-Vücut Kitle İndeksi (VKİ ) >50 kg/m2 üzerinde olan “süper obez” hastalarda ameliyat süresinin kısa olması nedeniyle ilk basamak tedavi olarak uygulanmaktadır.


    2-GASTRİK BYPASS ameliyatının-olası uzun dönem-sonuçlarından çekinen hastalarda da sleeve gastrektomi uygulanmaktadır.


    3-Mide Bantı planlanan hastalarda alternatif olarak sleeve gastrektomi uygulanabilir.


    4-Mide Bantı ( Gastrik Bant ) uygulanmış ancak mide bantı ile sorunlar yaşayan hastalarda-mide bantı çıkartılarak- sleeve gastrektomi uygulanabilir.


    5-Mide Bantı gibi yabancı bir cismin yaratacağı sorunlardan çekinen yada ameliyattan sonra mide bandı ayarlamaları için doktora gelmek istemeyen hastalar da sleeve gastrektomi uygulanabilir.


    6-Bir başka uzun etkili ameliyata çevrilebilir ( revizyon cerrahisi için www.revizyoncerrahi.com adresini ziyaret edebilirsiniz )

SLEEVE GASTREKTOMİ ( TÜP MİDE ) AMELİYATI  NASIL ETKİ EDER?
 Sleeve  gastrektomi ile mideniz, TÜP yada muz şekline küçültülerek hacmi azaltılır  ( %70-80 ). Halk arasında “TÜP MİDE” denmesinin sebebi budur. YEMEK PORSİYONLARINIZ KÜÇÜLÜR.

Örneğin ameliyat öncesinde, 5-6 tane köfte, yanında pilav yada makarna ve salata yer ve ancak TOKLUK hissederken; ameliyattan sonra 4 kaşık çorba, bir tane köfte ile tıka basa doymuş olursunuz yani “erken tokluk” hissedersiniz.

 

Biz de Bursa Obezite ve Diyabet Kliniği’inde obezite ameliyatı yaptığımız hastalarımızda benzer sonuçları görmekteyiz.


    ÇÜNKÜ; Midenizin çıkartılan kısmından salgılanan “AÇLIK HORMONU”   tüp mide ameliyatından sonra %70-80 azalır. Bu hormonun adı “GHRELİN”dir. Açlık hormonunun (ghrelin) azaltılması sayesinde yemekler arasında daha az açlık hissedersiniz. TOKLUK HİSSİNİZ DAHA UZUN SÜRER.


   Sleeve gastrektomi ile mideniz tüpleştirildiğinden dolayı, MİDENİZ DAHA HIZLI BOŞALIR. Yenilen gıdaların mideden hızlı olarak ince barsağa geçmeleri, barsak hareketlerinizi de arttırır.

 

TÜP MİDE ameliyatından sonra, midenin çıkış kısmında ( Antrum ) basıncı artar. Bu basınç  artışı  AÇLIK HİSSİNİN BASTIRILMASINA NEDEN OLUR.

 

Metabolik sendrom gelişmiş morbid obez hastalarda metabolizma cerrahisi sonrası %10 luk kilo kaybının geliştiği ilk aylarda kan şeker kollesterol trigliserid parametreleri ile KAN ŞEKER REGÜLASYONUNU GÖSTEREN HbA1C değerinde hızla düzelme görülür.

 

 Hastaların büyük bir kısmı değişik eskiden sevdikleri değişik yiyeceklere karşı eski isteklerini duymadıklarını ifade ederler. Hatta bazı yiyecekleri tadının kötüleşmesi nedeniyle yemek istemezler. Bu gibi yiyecekler arasında sıkça adı geçenler kahve, kola, bazı poğaça ve kurabiyelerdir.

SLEEVE GASTREKTOMİ ( TÜP MİDE ) AMELİYATININ AVANTAJLARI  NELERDİR?

         1-Sindirim Sistemi  ANATOMİSİNİ  DEĞİŞTİRMEZ.

2-Sindirim Sisteminde GIDALARIN  EMİLİMİNİ  AZALTMAZ.

3-Ameliyattan sonraki 1 yıllık sürede FAZLA KİLOLARIN  %60 İLA 80’İ VERİLİR.

4-Ameliyattan sonraki 1 yıllık sürede YANDAŞ HASTALIKLAR %55-80 ORANINDA KAYBOLUR.

5-Laparoskopik (kapalı cerrahi) olarak uygulanabilir. Laparoskopik Obezite cerrahisi ameliyatlarını Bursa ilinde ençok uygulamış cerrahlardan biriyim.

6-Ameliyat süresi daha kısadır.

7-Hastanede kalış süresi daha kısadır.

Obezite cerrahisi uyguladığımız Bursa şehrinde yaşayan hastalarımızı 3 gün içinde , Obezite cerrahisi için Türkiyenin diğer illerinden gelen hastalarımızı 5. günden sonra hastaneden taburcu etmekteyiz.

8-Vücut Kitle Endeksi ( VKİ) >50 ve üzerinde olan “süper morbid obezlerde” daha GÜVENLİ İLK BASAMAK CERRAHİ tedavi yöntemidir.

9-Sleeve gastrektomi içeride yabancı cisim ( Gastrik Bant ) bırakılmadığı için buna ait sorunlarla karşılaşılmaz.

10-Mide bandı ( Gastirk Bant ) gibi ayarlanma ihtiyacı duyulmaz.

11-Gastrik bypassa göre daha basit bir cerrahi prosedürdür.

12-Barsakları içeren bir bypass ve ona bağlı riskler yoktur.

13-Bypass cerrahisine kıyasla mortalite oranı dörtte bir daha azdır.

14-Midenin çıkış kapısı ( pilor )  korunduğu için şekerli-karbonhidratlı gıdaların ince barsağa hızlı geçişi nedeniyle-Gastrik Bypasta görülen-DUMPİNG SENDROMU (ANİ GEÇİŞ SENDROMU) GÖRÜLMEZ.

15-Bu nedenlerden dolayı  TÜM DÜNYADA VE TÜRKİYE VE BURSA İLİNDE DE EN SIK ÖNERİLEN VE UYGULANAN  morbid obezite  ameliyatıdır.

SLEEVE GASTREKTOMİ ( TÜP MİDE ) AMELİYATININ RİSKLERİ NELERDİR?

Sleeve gastrektomi ameliyatında midenin bir kısmı (%80-90) çıkartılmaktadır VE BU GERİDE KALAN MİDE HACMİ STANDARTİZE EDİLMEYE ÇALIŞILIR ( yani midenizin mevcut hacmi kişiden kişiye değişiklik gösterirken, HER HASTADA GERİDE KALAN REZİDÜEL MİDE VOLÜMÜ STANDARTTIR).

1- Geride kalan ve hacmi küçültülen midede bir dikiş hattı ( STAPLER HATTI yada zımba hattı ) kalmaktadır. Bazı vakalarda bu DİKİŞ HATTINDAN (zımba hattı) KÜÇÜK KAÇAKLAR olabilmektedir. Sleeve gastrektomi ameliyatından sonra kaçak yada sızıntı gelişme riski  % 2’DEN DÜŞÜKTÜR.*

*(Jama 2013 yılında yayınlanan  160000 ameliyat kapsayan en büyük metaanaliz serisinde ortalama kaçak ihtimali %1,8  olarak bildirilmiştir.)

Dikiş hattından ( zımba hattı ) kaçakların da bir çoğu  fark edilmeden iyileşmektedir.

2-Zımba hattı kaçakları sonrasında bazı hastalarda bu kaçaklara bağlı küçük apseler  gelişebilir. Bu durumlarda da APSENİN DIŞARIDAN BOŞALTILMASI VE UYGUN ANTİBİYOTİK TEDAVİ İLE SORUN ÇÖZÜLMEKTEDİR. Nadir durumlarda “tekrar ameliyat” ile uygun tedavinin yapılması gerekebilmektedir.


    Mideden oluşabilecek bu kaçakların nedenleri HEM CERRAHİ TEKNİĞE HEM DE HASTAYA AİT sorunlara bağlı olabilir.
 

       HASTAYA AİT OLAN RİSK FAKTÖRLERİ daha çok morbid obezitenin  ( ölümcül şişmanlık ) vücuda getirdiği yük/riskler (Ölümcül Şİşman Hastalarda; dokuların oksijenlenmesinin kötü olması/ yara kapanmasında problemler) nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
       MORBİD OBEZİTENİN ( Ölümcül Şişmanlık ) KENDİSİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIFLAMASINA NEDEN OLABİLMEKTEDİR. Bu da cerrahi olarak yaratılan travmanın biraz daha uzun ve zor iyileşmesine neden olabilmektedir.

Bugün cerrahi olarak dikiş hattının/zımba hattının güvenliği için çok çeşitli metodlar geliştirilmiş ve uygulanmaktadır. Bu metodlar her cerrah tarafından farklı farklı kullanılmaktadır.

Hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası bakım şartlarımız bu sorunların üstesinden gelebilecek düzeyde olup (örneğin morbid obezite hastalarının erken mobilizasyonu/yürütülmesi ve ameliyat sonrası akciğer ve solunum için en önemli kas olan diyafragma kaslarının egzersizlerle çalıştırılması ve dokulardaki oksijen miktarının arttırılması hedefleri, cerrahi sonrası hastanın bakımını da yapan hemşire ekibi tarafından bilinmesi) ameliyatın güvenliğini en üst noktalara taşımaktadır.

Morbid Obezite ( Ölümcül Şişmanlık ) için tüp mide ameliyatı sonrasında ÖLÜM RİSKİ %1den azdır.*

*( Jama 2013 yılında yapılan en büyük araştırmada obezite cerrahisi sonrasında ölüm riski %0,3-0,8 arasında bildirilmiştir.)

 

SLEEVE GASTREKTOMİ  ( TÜP MİDE ) AMELİYATININ DEZAVANTAJLARI  NELERDİR ?

 Obezite Cerrahisi ameliyatlarından 5-10yıllar sonrasında geri kilo alımı ve/veya  başka bir sebeple istenilen ameliyata çevrilebilir (bkz.  revizyoncerrahi.com ) AMA BİLİNMELİDİR Kİ; tüp mide ameliyatı (SLEEVE GASTREKTOMİ ) geri dönüşümsüzdür.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASINDA; Dondurma, milk shake, çikolata gibi sıvı ve yüksek kalorili gıda tüketimi sebebiyle “yetersiz kilo verme görülebilir.

 

        Yeniden kilo alma olasılığı mevcuttur. (%1-15)

             Gastrik Banddan farklı olarak kaçak/sızıntı ihtimali mevcuttur.

             Gastrik Bypass cerrahisine göre tüp mide ameliyatının BAŞARISI %10 daha az kilo kaybettirir.

             Süper obezler (vki 50’den büyük) hastalarda ikinci ameliyat gereksinimi olabilir.

             Ameliyat sonrası kalan midenin “genişleme olasılığı”  mevcut olmakla birlikte midenin orjinal volümü olan 600-1000ml hacme yeniden büyümesi mümkün değildir.

        SLEEVE GASTREKTOMİ ( TÜP MİDE ) AMELİYATININ KOMPLİKASYONLARI  NELERDİR  ?

Tüm cerrahi prosedürlerden sonra görülen en sık komplikasyon KANAMA’dır (%1den az)

DERİN VEN TROMBOZU (%6-16)

PULMONER EMBOLİ (%1-6)

Dikiş/zımba hattından KAÇAK ( %2 den az )

Dikiş hattında DARLIK (%1-2)

Küçültülen mide hacmi nedeni ile REFLÜ gelişimi (ilk yıl %80 sonraki yıllarda %20-30)

DAHA NADİR GÖRÜLEN (%1den az) KOMPLİKASYONLAR

Mide ve dalak arasında mevcut damarlarda ve veya dalakta durdurulamayan  kanama nedeni ile dalağın alınması ( SPLENEKTOMİ )

PNÖMONİ

ÖLÜM (% 0,1- %4)

INCE BARSAK TIKANIKLIĞI

KALP KRİZİ, İNME

BÖBREK YETMEZLİĞİ

İNSİZYONEL HERNİ

GASTRİK ATONİ

ANİ KARDİYAK ARREST*

*(ANİ KALP DURMASI-ölümcül obez bireylerde sadece ameliyatta değil “ameliyat dışı sebepler” nedeni ile de “kendiliğinden-sebebi bilinemeyen-” gelişebilir) 

WERNİCKE SENDROMU (B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ)

SAÇ DÖKÜLMESİ (GEÇİCİDİR)

ANESTEZİYE AİT RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR; İLGİLİ UZMAN TARAFINDA BİLDİRİLECEKTİR. 

 

TÜRKİYE VE BURSA ve İSTANBUL  İLLERİNİN DE DAHİL OLDUĞU MARMARA BÖLGESİNDE OBEZİTE SIKLIĞI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI*

*TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI WEB SAYFASINDAN ALINTIDIR

 

Op. Dr. Ersun TOPAL

0545 629 29 48

Kodanka Yazılım