MİNİ MƏDƏ BYPASS (Mini Gastric Bypass)

MİNİ MƏDƏ BYPASS (Mini Gastric Bypass)

MİNİ GASTRIK BYPASS
Mini Gastrik Bypass əməliyyatı, 2001-ci ildə İlk dəfə Morbid Obesity Surgery ilə maraqlanan Op.Dr. RUTLEDGE tərəfindən təsvir edilmiş və 1272 obezitə ( morbid obesity ) xəstəsinə tətbiq ettiği öz cərrahiyyə üsulunu və nəticələri ilə bütün dünyanın diqqətini çəkmiş və bir çox ölkədə xeyli xeyli çox Obezitə Cərrahı tərəfindən tətbiq olunmuşdur.
Roux-N-Y ( RNY ) qastrik bypass cərrahiyyəsinə görə "daha sadə"  "daha etibarlı"  "daha qısa müddətdə" "daha az fəsadla"  nisbətlərinə sahib ( Annals in Surgery 2005 ) olması və həmçinin METABOLİK SİNDROM deyilən xəstəlik üzərinə təsirinin daha güclü olması səbəbi ilə 2001-ci ildən bəri daha çox sıxlıqla tətbiq olunmağa başlamışdır.

MİNİ GASTRİK  BYPASS ƏMƏLİYYATI ETİBARLI BİR ƏMƏLİYYAT MIDIR.?
MİNİ GASTRİK BYPASS ƏMƏLİYYATI və DİABET ( Şəkər xəstəliyi Əməliyyatı ) XƏSTƏLİYİNƏ TƏSİRLİ TƏSİRİ NƏDİR?
İtalyan Obezitə Cərrahları tərəfindən Surg. Endosc. Jurnalında 2014-ci ildə nəşr olunanan məqalənin nəticələrinə baxacaq olsaq; 974 obezitə Xəstəsinə Mini Gastrik Bypass ( mini gastric bypass surgery ) əməliyyatı tətbiq olunmuş və əməliyyat edilən xəstələr 60 ay ( 5 il ) ərzində müəyyən fasilələrlə müəyyən tədqiqlərlə təqib edilmişlər. Bu nəşirdə bildirilən nəticələrə görə Diabet ( Şəkər Xəstəliyi ) Xəstəliyinə ( DM ) fəaliyyəti % 90 və Hipertəziq Xəstəliyinə fəaliyyəti % 90 olaraq tapılmışdır. Bu işdə Mini Gastirk Bypass əməliyyatı sonrasında ölüm nisbəti 974 hadisədə yalnız 2 xəstədir ( % 0.2 ).

BURSA VİLAYƏTİNDƏ MİNİ GASTRİK  BYPASS ƏMƏLİYYATINI KİM EDİR ?
Bursa vilayətində Mini Gastrik Bypass əməliyyatı Ümumi Cərrahı Mütəxəssisi Obezitə, Metabolizma və Diabet Cərrahiyyəsi sahəsində çalışan Op. Dr. Ersun Topal tərəfindən Obezitə və Şəkər ( Diyabetes Mellitus ) xəstəliyi mövcud xəstələrimizə müvəffəqiyyət ilə tətbiq olunmaqdadır. Mini Gastrik Bypass əməliyyatı, öd kisəsi əməliyyatları kimi bağlı ( laparoskopik mini qastrik bypass ) üsul ilə yəni xəstələrimizin həyat rahatlığı və həyat keyfiyyətini pozmadan tətbiq olunmaqdadır.

MİNİ GASTRİK  BYPASS ƏMƏLİYYATI NECƏ TƏDBİQ OLUNUR ?
Morbid Obezitə ilə pəhriz və idman kimi üsullarla kilo verə bilmirsinizsə və özü də Şəkər Xəstəliyi ( Diyabetes Mellitus ) təsbit edildi isə Mini Gastrik Bypass ( gastric bypass surgery ) sizin üçün uyğun bir cərrahiyyə üsulu ola bilər.
Laparoskopik üsul ilə ( bağlı ) Mini Gastrik Gastrik Bypass əməliyyatı qarın divarına açılan 0,5 sm ilə 1cmlik 4 ədəd deşikdən tətbiq olunmaqdadır. Bu əməliyyat əsnasında zımbalar (burğu) ( COVİDİEN MARKA ) köməyi ilə mədədə 15cm uzunluğunda 2cm genişliyində kiçik bir mədə cibi / poş yaradılmaqdadır və bu kiçik mədə poşu incə bağırsaqların 180-200cm ləri arasına bağlanmaqdadır.
Bu əməliyyat sayəsində mədə həcmi 1000cc dən yaradılan mini ceb / poş sayəsində 50 cc həcmə düşürülməktədir. Beləcə Xəstələr 50cc qida alışı ilə belə "tez toxluq" hiss etməkdə, sonrasında isə incə bağırsaqların qida sorulmasının ən çox olduğu ilk 150-180 smlik qisiminə qidaların girməsi maneə törədilərək bağırsaqların 180-200cm.ləri arasına qidaların keçişi təmin edilməkdədir. Yəni Mini Gastrik Bypass əməliyyatı sonrasında ağızdan alınan şəkər və şəkərli qidaların bağırsaqdan sorulması əngəllənir və ya azaldılmak surəti ilə Diabet ( Şəkər ) xəstəliyi ortadan qaldırıla bilməkdədir.

MİNİ GASTRIK BYPASS ƏMƏLİYYATINI SONRASINDA NE ZAMAN QİDALANMAYA BAŞLAYACAĞIM ?
MİNİ GASTRİK BYPASS CƏRRAHİYYƏSİ SONRASINDA NEÇƏ VAXTDA  XƏSTƏXANADAN ÇIXARAM ?
Bağlı Mini Gastrik Bypass əməliyyatından sonra xəstələrimiz 4 saat sonra ayağa qaldırılır, əməliyyatdan 24 saat sonra ağızdan qidalanmaya başlaya bilməkdədirlər. Klinika qözləmlərində problemi olmayan xəstələrimiz Laparoskopik Mini Gastrik Bypass əməliyyatından 3 gün sonra qidalanma tövsiyələri ilə xəstəxanadan çıxardılırlar.

Sağlam Günlər Diləyirəm

Op.Dr. Ersun TOPAL

Kodanka Yazılım