GASTRİK BAYPASS ( MİDE BAYPASS ) ( GASTRIC BYPASS ) NEDİR?

    Gastrik Bypass ameliyatı Morbid Obezitenin cerrahi tedavisinde 20 yılı aşkın süreden beri uygulanan cerrahi prosedürdür.

Özellikle karbonhidratlı ve yağlı gıdaların “BARSAKLARDAN EMİLİMİNİN-kana karışması- AZALTILMASI” için uygulanan bir ameliyattır.

Gastrik Bypass Ameliyatının cerrahi tekniği 2001 yılında yapılan OBESITY and METABOLİC SURGERY KONSENSUS toplantısında standartize edilmiştir.

 

GASTRİK BYPASS  AMELİYATINDA NASIL BİR İŞLEM UYGULANIR ? 

  Bu ameliyat sayesinde Morbid obez (ÖLÜMCÜL ŞİŞMANLIK) hastada; İLK HAMLEDE midenin %90 bölümü devre dışı bırakılır. Midenin %10 luk kalan kısmı ise yaklaşık bir “fincan” büyüklüğündedir ve bu bölüm, İKİNCİ HAMLE ile  İNCE BARSAĞIN (ince barsaklarımız ortalama 600cm uzunluğundadır) 130-150.cm ilerisine (şeker ve yağın %60-80i bu bölümden emilir, amaç şeker ve yağın ençok emildiği barsak bölümünün devre dışı bırakılmasıdır)  bağlanır ameliyat tamamlanmış olur.

 

  Gastrik Bypass ameliyatı sonrasında, ağızdan alınan gıdalar öncelikle “fincan” kadar bırakılan mide parçasına geçmesi ve bu küçük mide duvarında oluşan gerilim sayesinde  “ ERKEN TOKLUK “ hissi oluşur ve sonrasında gıdaların ince barsağın  “orta kısmına aktarılması”  ile özellikle nişasta (karbonhidrat-şeker) ve yağların İNCE BARSAKLARDAN EMİLMEDEN-kana karışmadan-vücuttan atılmasını sağlar.

 

GASTRİK BYPASS AMELİYATI NASIL ETKİ EDER ?

Morbid Obez kişilerde Gastrik Bypass cerrahisi sonrasında öncelikle  küçük miktarlarda gıda ile vücutta oluşan ilk cevap ; “fincan” büyüklüğünde bırakılan mide duvarının gerilmesi ile midenin dolu olduğunun yani “TOKLUK SİNYALİ” nin beyne iletilmesidir.

 

DAHA AZ YEMEK İLE TOKLUK HİSSEDEN VE ALINAN KALORİNİN DE BARSAKTAN KANA KARIŞMASININ AZALMASI SONRASINDA sonuçta MORBİD OBEZ hastalarda kilo kaybı amaçlanmaktadır. Gastrik Bypass ameliyatın başarılı olabilmesi için Morbid Obez hastanın “sadece ana öğünlerde” yemesi ve öğünler arası atıştırmaktan kaçınması da gerekmektedir.

 

 

GASTRİK BYPASS AMELİYATININ  MORBİD OBEZ HASTADA BAŞARI ORANI NEDİR ?

Morbid obezite (Ölümcül Şişmanlık ) için uygulanan ameliyatların tümüne birden “BARİYATRİK CERRAHİ” denir.

BARİYATRİK CERRAHİ, MORBİD OBEZİTENİN tedavisinde “EN ETKİLİ” YÖNTEMDİR.*

 

*( OBESITY and MATABOLIC SURGERY CONGRESS IFSO 2013 İstanbul Turkey)

 

Morbid Obezitenin cerrahi tedavisi için tüm dünyada uygulanmış, etkinliği ispatlanmış ve kabül görmüş toplam 4 ameliyat yöntemi mevcuttur ve Gastrik Bypass (MİDE BAYPAS) bu yöntemlerden birisidir. Obezite Cerrahisinde (Bursa ve İstanbul illerinde) ensık yapılan tüp mide ameliyatından sonra 2. Ensık yapılan obezite cerrahisi  ve metabolizma  cerrahisi ameliyatıdır. 

Morbid Obezitenin cerrahi tedavisinde “ALTIN STANDART” yöntemdir.

 Gastrik bypass ( mide baypas)  ameliyatının Morbid Obezitenin tedavisindeki BAŞARI ORANI pek çok yayının analiz edilmesi sonucunda elde edilen bilgiler ışığında % 75-95 arasında olduğu gösterilmiştir.*

*( Obesity Surgery IFSO 2013 İstanbul Turkey )

 

Morbid Obezite nedeni ile Gastrik Baypas ameliyatı sonrasında hastalar “FAZLA KİLOLARININ”  %85 kadarını ilk yıl sonunda vermekte ve 2. Yılın sonunda da İDEAL KİLOLARINA ulaşabilmektedirler.Ancak gastrik bypass ameliyatı  “GERİ DÖNÜŞSÜZDÜR” Bu sabeple hastalara en son yöntem olarak sunulmalıdır.

 

 GASTRİK BYPASS AMELİYATININ MORBİD OBEZİTE NEDENİYLE OLUŞAN YANDAŞ HASTALIKLAR - METABOLİK SENDROM- ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR?

  Gastrik Baypas, morbid obez hastaların ideal kilosuna düşmesi üzerine “en etkili yöntem”  ve morbid obezite nedeni ile kişilerde oluşmuş yandaş hastalıkların tedavisi/ortadan kaldırılması açısından da “DRAMATİK ETKİYE” sahiptir.

 

Morbid Obezite nedeni ile kişilerde oluşabilen Diyabetes Mellitus ( Şeker Hastalığı ) Gastrik Bypass ameliyatı sonrasında %85 oranında düzelir. Gastrik Bypass ameliyatı sonrası Tip2 Diyabette düzelme nedeni ile hastaların İnsülin ve veya ilaca bağımlılığı tamamen ortadan kalkabilir.

 

Esansiyel Hipertansiyon, Morbid Obeziteye sahip bireylerin neredeyse tamamında mevcuttur ve Gastrik Bypass ameliyatı sonrasında Hipertansiyon Hastalığı %85’den fazla hastada düzelir yada ilaç ihtiyacı azalır.

 

Hiperlipidemi (Kan lipidleri/yağları yüksekliği) Morbid  hastaların neredeyse tamamında mevcuttur ve Gastrik Bypass ameliyatı sonrasında hastaların %70’den fazlasında düzelir.

 

Morbid Obeziteye bağlı hastaların tamamnında gelişen sleep apne (uyku apnesi) ameliyattan hemen sonra ve %100’e yakın düzelme gösterir. Uyku Apnesi ( Sleep Apne ); kişinin morbid obeziteye bağlı uykusunda-anlık nefessiz-kalmasıdır ki ameliyattan hemen sonra EN ERKEN DÜZELEN hastalıklarıdan birisidir.

 

 

Morbid Obeziteye bağlı oluşmuş Mekanik bel ve eklem hastalıklarının tamamı düzelebilir.

 

Morbid Obez hastaların %20 sinde Gastro-Özofagiyal Reflü hastalığı görülür. Gastrik Bypass Ameliyatını takiben hastaların tamamında düzelir.

 

Morbid Obezite  trombo-embolik (damariçi kan pıhtılaşması ve oluşan bu pıhtıların damarları tıkaması )hastalıklara zemin hazırlar. Ameliyatı takiben bu riskler ortadan kalkar.

 

Morbid Obezite her iki cinste de “İNFERTİLİTEYE” YANİ “ÜREME BOZUKLUKLARI”  sebep olmaktadır. Ameliyat sonrası kilo kaybı ile hormonal düzensizlikler ortadan kalkar. Eğer hastaların çocuk sahibi olma arzusu var ise kadınlarda 2.yılın sonundan itibaren gebe kalabilirler.

 

 

BARİATRİK CERRAHİ AMELİYATLARININ BESİNLER ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR?

Gastrik Baypas ameliyatını takiben küçük miktarlardaki gıda alımı ile hastalar “ERKEN DOYGUNLUK-tokluk” hissederler yani iştah kaybı ameliyatın beklenen sonuçlarından biridir. Gün içinde alınan gıdanın DRAMATİK azalması nedeni ile özellikle protein eksiklikleri, yağ emiliminin bozulması ile yağ ve yağda eriyen vitaminlerin ( A VİTAMİNİ, D-VİTAMİNİ, E-VİTAMİNİ, K-VİTAMİNİ ) eksiklikleri ile Kalsiyum ve Demir gibi minerallerin eksikliği görülebilmektedir (%6-20). Bu sebeple ameliyattan sonraki dönemden itibaren hastaların yakın takibi gereklidir. Eksikliği görülen bu gıdaların vitamin ve minaralleri destek tedavileri ile yerine koymak mümkündür.


Proteinler vücudun önemli yapı taşlarıdır. Eksikliğini önlemek basit tedbirlerle mümkün olduğu gibi dışarıdan alınacak sıvı yada toz protein takviyeleri ile mümkündür. Günlük protein ihtiyacı yetişkin bir insanda yaklaşık 60-100 gr dır. Gastrik Bypass ameliyatından  sonraki dönemde hastalar gıda seçimlerinde öncelikle proteinlerden başlamak sureti ile bu eksikliğin önüne geçebilirler.


Yağda eriyen vitaminlerin eksikliklerini gidermek için-suda eriyen- formları kullanılır. Aynı şekilde ameliyat sonrası B12 vitamini eksikliği için de ağızda eriyen formunu veya depo formunu enjeksiyon yolu ile kullanabilir.

 

GASTRİK BAYPAS AMELİYATININ RİSKLERİ NELERDİR?

1-KANAMA: Tüm cerrahi işlemlerden sonra hemen ve daima ensık görülen komplikasyon “kanama” dır. Gastrik Bypass ameliyatı sonrasında kanamanın nedeni mide ve barsağın bölümlendirildiği bölgeler ve/veya ameliyat için kanüllerin girildiği yerlenden kaynaklanabileceği gibi Morbid Obezite (Ölümcül Obezite)  hastalığının sebep olduğu KANAMA-PIHTILAŞMA BOZUKLUKLARINDAN  da kaynaklanabilir. Kan verilmesi ve veya bazen tekrar ameliyat edilmesi gerekebilir.

 

2-ENFEKSİYON: Karın içi açık cerrahi ameliyatlardan sonra pekçok faktöre ( yaş, ameliyatın süresi, obezite varlığı, şeker hastalığı, barsakların açılması, kullanılan ilaçlar ) bağlı ortalama %10 oranında gelişebilmektedir. Ancak kapalı/Laparoskopik yöntem ile uygulanan cerrahide  aynı sebeplerden dolayı çok çok daha düşük oranda (%5den az) görülebilmektedir. Karıniçi enfeksiyon, ameliyattan sonra mide-barsak dikişlerinden sızıntılar nedeni ile oluşabilir. Oluşmuş karıniçi enfeksiyon ve apselerin çoğu Girimşel RADYOLOJİK drenaj ve antibiyotik tedavisi ile tedavi edilirken, ÇOK AZ hastada (%1-5)  karıniçinde oluşan enfeksiyonun kontrolü için cerrahi müdale gerekir.

 

3-DAMARİÇİ PIHTI OLUŞMASI: Morbid Obez hastalarda KANAMA-PIHTILAŞMA BOZUKLUKLARININ GÖRÜLME sıklığı, pekçok bildiride %6-%18 arasında bildirilmiştir. Özellikle bacak toplardamarlarında oluşabilecek bir pıhtının damar içinden koparak akciğer,beyin gibi kritik organların damarlarında tıkanıklıklara sebep olabilir. Ameliyat öncesinde başlanan ve ameliyat sonrasında da devam edilen kansulandırıcı iğneler, ameliyat sabahı giydirilen emboli çorapları ve morbid obezite hastalarının ameliyat sonrasında erken mobilizasyonu yani yürütülmesi gibi etkili tedbirler sayesinde bu ve benzeri komplikasyondan hastalar korunalabilinir.

 

4-DİKİŞ-ZIMBA HATTI SIZINTISI ( ANASTOMOZ KAÇAĞI ): Yeni oluşturulan mide poşu (cep) ile incebarsak ve/veya birbirine bağlanan barsak-barsak arasındaki dikiş ve/veya zımba hattında oluşabilen minik deliklerden “mide ve/veya barsak içeriğinin karın boşluğuna sızması” sonucu gelişebilen durumdur. Sonuçta karıniçi enfeksiyon ve/veya abse oluşabilir. Gastrik Bypass ameliyatı sonrasında “sızıntı/kaçak” adı verilen bu komplikasyonun oranı pekçok çalışmada %2-4 oranında bildirilmiştir ve bir takım riskler ile kolaylaştırıcı durumlara bağlı artış gösterebilir.

Özellikle Şeker Hastalarında, süper obez hastalarda ( VKİ 50’den büyük ), ileri yaş (65yaş üstü ) hastalarda ve ameliyat süresi gibi sebeplere bağlı olarak daha yüksek görülebilir.

Gastrik Bypass ameliyatı sonrasında Sızıntı/kaçak tespit edildiğinde Girişimsel Radyolojik drenaj ve/veya antibiyotik tedavisine ek başka yöntemlerle tedavi edilebileceği gibi enfeksiyonun kontrol altına alınması için gerekirse ek cerrahi prosedürler gerekebilir.

 

5-DİKİŞ-ZIMBA HATTI DARLIKLARI: Vücutta oluşan tüm yaralar iyileşirlerken “büzüşerek-daralarak” iyileşir. Gastrik Bypass Ameliyatı sırasında mide üzerinde ve mide-ince barsak arasındaki yaralar da aynı şekilde iyileşme gösterir. Bu durum “tüm yaraların iyileşmesinin doğasında” varolan bir süreçtir. Mide-ince barsak arasındak idikiş-zımba hattı bu iyileşme-büzüşme sonucu gıdaların geçişine izin vermeyecek derecede daralma ile sonuçlanabilir. Bu durumun varlığının tespiti durumunda dikiş-zımba hattının, Endoskopik/gastroskopik yöntem ile girilerek dilatasyon balonları ile genişletilmesi ve bu işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.

 

6-DAMPİNG SENDROMU NEDİR? : Gastrik Baypas ameliyatından sonraki başlangıç döneminde hastaların %70-75 kadarında görülür ve “yoğun miktarda basitşeker-karbonhidrat-içeren gıdaların fazla alımı” sonrasında görülen karın ağrısı, kramp, bulantı, ishal, yüz-boyun bölgesinde ani kızarıklık, çarpıntı ve bayılma ile birlikte görülebilen problemlerin tamamına verilen isimdir.
         DUMPİNG SENDROMUNDAN KORUNMAK İÇİN;

Ameliyattan sonraki ilk yıl içinde sık görülür, yıllar içinde şiddet ve sıklığının azaldığı rapor edilmiştir.
Beslenme rejimindeki değişiklikler ve veya medikal tedavi ile kontrol altına alınabilir.
- Az Az sık sık beslenmek
- Katı yemeklerden önce sıvı gıda alımını kısıtlamak
- Basit şeker-karbonhidrat-içeren gıdaların alımından sakınmak
- Lif içeren karbonhidratlara ağırlık vermek
- Öğünlerde protein alımını arttırmak

7-BARSAK TIKANIKLIĞI (%1-6) görülebilir.

GASTRİK BAYPAS AMELİYATI SONRASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR ?

Gastrik Baypas ameliyatı Morbid Obezitenin cerrahi tedavisinde altın standart yöntem olmakla birlikte, hastanın  “ yaşam tarzında”  zorunlu değişiklikleri beraberinde getirir. Ameliyattan sonraki dönemde daha az kalori alımı nedeni ile halsizlik, protein yıkımı ve veya eksik alımı nedeni ile kas güçsüzlükleri,  efor kapasitesinde azalma görülebilir. Takip eden aylarda saçlarda dökülme görülebilir ancak geri dönüşlüdür. Ayrıca hastaların duygu durum bozuklukları ile depresyon görülebilir. Bu yaşanan problemlerin tümü adaptasyon döneminin sonunda bilinçli gıda tüketiminin öğrenilmesi ile dengelenebilir.

Sağlıklı mutlu bir ömür dilerim

OP.DR. ERSUN TOPAL

05456292948

Facebook/ Bursaobezitedestek

www.budom.com.tr

www.bariatricsurgeryturkey.com

www.revizyoncerrahi.com

 

Kodanka Yazılım