FAZLA KİLO & OBEZİTE & COVİD-19

Fazla Kilo & Obezite & COVİD-19

Bu üçünün arasındaki ilişkiyi hiç merak ettiniz mi?

Büyük akademik tıp merkezlerinden kabul edilen yazılar ve ön baskılarda bugüne kadar rapor edilen verilerin bir özetini inceleyelim.

1) Shenzen Üçüncü Halk Hastanesine başvuran 383 COVID-19 hastasını inceledi. Başlangıçta,% 32 fazla kilolu ve% 10.7 obez idi. Obez hastalarda 2.42 kat daha yüksek şiddetli pnömoni (zatürre) gelişme olasılığı vardı.

2) İlginç bir şekilde, veriler obez erkeklerin ciddi pnömoni geliştirmeye özellikle duyarlı olduklarını göstermektedir. Oran 5.7 kat daha yüksek!

 

 

 

3) Simonnet ve ekibi YBÜ bakımına başvuran 124 ardışık hastayı incelemiştir. Bu hastalar ayrıca 2019'un başlarında şiddetli akut solunum yolu hastalığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine başvuran 306 hastadan oluşan bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
 

4) Başlangıçta bu hastaların % 48'i BMI 30 üzeriydi ve % 28'inin VKİ’si (vücut kitle indeksi) ise 35’in üzerindeydi. BMI> 35 olan hastaların % 86'sında invaziv mekanik ventilasyon (IMV) (solunumu yapay olarak gerçekleştiren solunum cihazı) gerekti.

 

 

5) VKİ> 35 üstü (2. Derece ve üstü obez) ve VKİ <25 (normal kilolu) olan hastalar karşılaştırıldığında mekanik ventilasyon (IMV) (solunumu yapay olarak gerçekleştiren solunum cihazı) ihtacı tam 7.36 kat artmış!

 

 

 

6) İlginç bir şekilde, SARS-CoV-2 hastaları için (solunum cihazına bağlanan) VKİ dağılımı, tarihsel kohorttan (eski, ortak özellikleri olan – incelenen gruptan) belirgin şekilde farklıydı ve vki yükseldikçe oran artıyor.

 

 

 

 

7) Tek bir merkezde geriye yönelik inceleme ile yapılan bu çalışmalar ışığında;  yaş, diyabet ve hipertansiyon gibi etmenleri de kattıktan sonra ortaya çıkan çok değişkenli bu modelde obezite konusundaki çalışmalar anlamlı olarak belirlenmiştir. Çalışmaya göre; Olguların sırasıyla % 47.6 ve % 28.2'sinde obezite (VKİ> 30 kg / m2) ve şiddetli obezite (VKİ> 35 kg / m2) mevcuttu. Toplamda, bu 85 obez hastanın % 68.6’sı solunum cihazına bağlandı.
 

8) Jennifer Lighter ve ekibinin yaptığı bilimsel araştırmaya göre; 60 yaşın altındaki hastalar için, VKİ 30-34 hastalarının yoğun bakım ünitesine sevk edilme olasılıkları 1.8 kat daha fazlaydı. VKİ 35 ve üzeri hastalarda ise yoğun bakıma sevk riski 3.6 kat daha fazlaydı!

 

9) Sonuç olarak; aşırı kilo ve obezite, COVID-19 ve YBÜ (yoğun bakım ünitesi) düzeyinde bakımın daha ciddi belirtileri ile ilişkili görünmektedir. Genç bireyler tipik olarak COVID-19'da daha iyi bir iyileşme süreci geçirirken, obezite bu popülasyondaki sorunu daha da kötüleştirebilir. Genç yaştaki obezler yaş avantajlarını kaybedeceklerdir.

 

10) Bütün bu bulgular, karantina altındayken kiloya dikkat etmenin ve ikinci dalga durumunda kendimizi korumak için proaktif adımlar atmanın yani hayat tarzınızı düzenlemenin önemini vurguluyor.

 

 

BUDOM – Bursa Diyabet ve Obezite Merkezi

Op. Dr. Ersun TOPAL

Genel Cerrahi Uzmanı

0545 629 29 48

 

Kaynak:  Shantanu Gaur M.D. derlemesidir

Kodanka Yazılım