TİP 2 DİYABET HASTALIĞINDA TRANSİT BİPARTİSYON AMELİYATI NEDİR?

Brezilyalı Cerrahi Uzmanı Dr. Sergio Santoro tarafından ilk kez 2006 yılında dünya tıp litaratürüne ( Obes Surg. 2006 Oct;16(10):1371-9.) sunulmuştur. Transit Bipartisyon ameliyatı ile hem Tip2 Diyabetes Mellitus ( Şeker Hastalığı ) hem de mevcut “ Metabolik Hastalıkları “  ortadan kaldırmada güçlü ve etkili cerrahi tekniklerden biri olmuştur. 

Unutulmamalıdır ki; Tip 2 Şeker Hastalığının ( Diyabetes Mellitus Tip2 ) ilk basamak tedavisi kesinlikle "ameliyat" değildir. Ancak 2016 yılında Diyabetes Mellitus Tip2 üzerine en güçlü en saygın araştırmalara yön veren kuruluşlardan ikisi Amerikan Diyabet Derneği (American Diabetes Ass.) ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği ( ASMBS ) "Obezite ve Tip2 Şeker Hastalığı varlığında Metabolik Cerrahi mutlaka önerilmelidir" şeklinde karar bildirmişlerdir. 

Obezitenin temelinde " İnsülin Direnci " olduğu konusunda tüm araştırmacılar hemfikirdirler ve maalesef İnsülin Direnci de tip2 Şeker Hastalığının oluşmasındaki mekanizmalardan biridir, yani bu kısır döngüyü kırabilmenin tek yolunun "Metabolik Cerrahi" olduğu tüm dünyada saygın Diyabet ve Endokrinoloji Uzmanlarınca da kabül edilmiş durumdadır.

Tip 2 Diyabet Hastalığında Metabolik Cerrahi Nasıl Uygulanır?

 Sergio Santoro ve arkadaşlarının 2006 yılında Şeker Hastalığı ve Obezitesi mevcut 1020 hasta üzerinde uyguladıkları, Tüp mide ameliyatını Transit Bipartisyon ameliyatı ile güçlendirdikleri bu tekniğin (Sleeve Gastrektomi + Transit Bipartisyon ) 5 yıllık sonuçlarını da 2012 yılında ( Ann Surg. 2012 Jul;256(1):104-10. doi: 10.1097/SLA.0b013e31825370c0.) yayınlamışlardır. 

Tip2 Şeker Hastalığında Ameliyat Laparoskopik yani kapalı yöntem ile uygulanır. Karın içi karbondioksit gazı ile şişirilir. Şeker Ameliyatında ilk basamak, şeker hastalarında mevcut aşırı iştah durumunu kontrol altına alabilmek için öncelikle Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) ameliyatı uygulanır hemen sonrasında İnce Barsakların son 250cm lik bölümü ( ince barsakların bu son 250cmlik bölümünün adı İLEUM OLARAK GEÇER ve İNSANLARDA İNSÜLİN SALGILANMASINI SAĞLAYAN L HÜCRELERİ barsakların bu bölümündedir ) ölçülerek midenin alt ucuna yan-yana birleştirilir. 

Tip 2 Diyabet Hastalığı (Şeker Hastalığı) Üzerine Transit Bipartisyon Ameliyatı Nasıl Etki Eder?

ŞEKER HASTALIĞI TARİH Mİ OLUYOR?

 Bu Metabolik Cerrahi teknik ile hastaya hem iştah azaltıcı tüp mide ameliyatı ( kısıtlayıcı-restriktif-yöntem ) hem de gıdaların 2/3 ünün barsakların son 250cmlik bölümüne hızlıca ulaşmaları sağlayan-Gastrik Bypass-tekniği kombine edilmiş olur.

SONUÇ OLARAK; bu Metabolik Cerrahi teknik sayesinde, tüp mide içinden geçen gıdalar, hemen  İnce Barsakların son bölümüne geçer ve bu bölgede (Terminal İleyum ) bulunan "L Hücrelerini" hızlıca aktive etmesi ile GLP-1 ve Peptid Y adı verilen hormonlar sayesinde HASTANIN KENDİ Pankreasındaki İNSÜLİN SALGISI BAŞLAR ve böylece HASTALAR KENDİ VUCUTLARINDAKİ İNSÜLİNİ KULLANARAK KAN ŞEKERİ DÜZEYLERİ KONTROL ALTINA ALINIR ve HASTALAR kullandıkları ŞEKER HAPLARI VE KULLANDIKLARI İNSÜLİN İĞNELERİNDEN KURTULABİLİRLER. 

Bu Metabolik Cerrahi tekniğinin 5 yıllık sonuçlarına göre avantajları şunlardır;

1- TRANSİT BİPARTİSYON ameliyatının Obezite üzerine tedavi etkinliği  %74-91 arasındadır. (5yıl boyunca)

2- Transit Bipartisyon ameliyatının Diyabetes Mellitus ( Tip2 Şeker Hastalığı) üzerine tam iyileşme gücü  oranı %86

( Tip2 Şeker Hastalığında Metabolik Cerrahi ile tam iyileşme/ tam remisyon ; tüm Diyabetes Mellitus Hapları ve Şeker Hastalığı için kullanılan İnsülin iğnelerinin tamamından kurtulma ihtimali )

3- Barsakların hiçbir bölümü devre dışı kalmaz. (Gıdaların 1/3ü tüm barsakları dolaşır ve kana karışır)

4- Barsakların tamamı kullanıldığı için gıdaların, demir gibi minerallerin emilimi daha az bozulur.

5- Onikiparmak Barsak bölümü ( Duodenum ) kapatılmadığı için hastanın mide barsak endoskopisi ve takibi ile gerekirse Safra yollarına müdahale (ERCP) şansı devam etmektedir. 

Metabolik Cerrahi (Transit Bipartisyon) Ameliyatının Komplikasyonları Nelerdir?

 Metabolik Cerrahi ameliyatının risklerini belirleyen en önemli faktörler; hastaların yaşı, vücüt kitle indeksinin (VKİ) derecesi ve mevcut Şeker Hastalığı nedeni ile gelişmiş olabilecek Kalp ve Damar hastalıklarının mevcudiyetidir.

Hastalarımız Tip2 Şeker Hastalığı ve Diyabetes Mellitus nedeni ile gelişmiş olabilecek komplikasyonların değerlendirilmesi açısından "Şeker Hastalığı Ameliyatı Ekibini " oluşturan Uzman Kardiyoloji Uzmanı, Dahiliye Uzmanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hekimler tarafından ameliyat öncesi detaylı bir şekilde değerlendirilecekler ve mevcut problemler çözülecek ve risklerin en aza indirilmesi için tüm gayret sarf edilecektir.

Unutulmamalıdır ki Cerrahi ve risk daima yan yanadır.

1- Tüm ameliyatların "en sık komplikasyonu" kanama olması ihtimalidir ve Tip2 Şeker Hastalığı için Metabolik Cerrahi prosedürü sırasında "kanama olması ihtimali" yapılan yayınlarda %1-2 civarında bildirilmiştir.

2- Tüp mide ve veya Mide-barsak hattından sızıntı/kaçak ihtimali %2-4 civarında bildirilmektedir. ( Yaş ve VKİ indeksi arttıkça risklerde hafif bir artış mevcuttur) 

3- Ameliyatın 5 yıllık sonuçlarına göre ameliyat sonrası ölüm riski %0.2 ( bin ameliyat sırasında 2 kişi ) olarak bildirilmiştir.

4- Emboli ( Damar içi kan pıhtılarının organ damarlarını tıkaması) gelişme ihtimali tüm bu cerrahiler sırasında en sık görülen komplikasyonlardan biridir ve %6-16 civarında bildirilmiştir. (Bu sebeple ameliyattan önce başlanan ve sonrasında da devam eden Kan sulandırıcı iğne ve Emboli çorabı kullanılarak Emboli riski en aza indirilmeye çalışılacaktır) 

5- Kaçak sızıntı sonrası karın içi ilitihap gelişebilir ve eğer gelişirse bu durumun  tedavisi için hastanede yatarak yada ayaktan antibiyotik tedavileri ile gerekirse karıniçi iltihabın Radyolojik drenajı gerekebilir.

6- Tüp mide ameliyatı bu prosedürün bir parçasıdır ve Tüp mide ameliyatı sonrasında Darlık (Striktür) gelişme ihtimali %2-3 civarındadır.

7- Tüm Barsak ameliyatlarından sonra karın içi yapışma ihtimali ve bu yapışıklıklar nedeni ile "barsak tıkanıklığı" gelişme ihtimali %10 dan az olarak bildirilmiştir. Bu komplikasyonun mevcudiyetinde ayaktan yada yatarak tedavilere ve gerekirse cerrahi girişime ihtiyaç duyulabilir.

Metabolik Cerrahi Ameliyatı Sonrasında Ağrı Duyacak Mıyım?

AĞRISIZ AMELİYAT MÜMKÜN MÜ?

 Tüm Obezite, Bariatrik Cerrahi ve Metabolik Cerrahi ( tip2 Şeker Ameliyatı ) ameliyatlarımıza başlamadan hemen önce Anestezi Uzmanımız tarafından "Epidural Anestezi" tekniği ile birlikte uyutularak Genel Anestezi altında ( Kombine Anestezi Yöntemi ) Laparoskopik (kapalı) Cerrahi ile gerçekleştirmekteyiz. Her hastamızda rutin olarak  Kombine Anestezi ile Bariatrik ve Metabolik Cerrahi ameliyatı uygulayan Bursa ili ve Türkiye’de ( Bariatric Surgery Turkey ) ilk ve tek klinik olmanın gururunu yaşamaktayız. (bakınız “AĞRISIZ OBEZİTE CERRAHİSİ MÜMKÜN MÜ?” başlıklı yazımız.)

Araştırmalar göstermiştir ki Kombine Anestezi ile Minimal İnvaziv Cerrahi (Laparoskopik) sonrasında ağrı "hiç oluşmayabilir yada en az" seviyededir.

(lütfen sitemizde mevcut hasta yorumları bölümüne bakınız)

Tüm hastalarımızda rutin uyguladığımız “epidural ile kombine anestezi” sayesinde ağrı duymayan hastalarımız, ameliyatı takiben 4 saat sonra yataktan ayağa kaldırılarak klinik hemşirelerimiz tarafından yürütülmektedir (erken mobilizasyon).

Metabolik Cerrahi (ŞEKER AMELİYATI) Sonrasında Kaç Gün Hastanede Kalacağım?

Şeker Hastaları, cerrahi müdahaleden 48 saat öncesinde kan şeker düzenlenmesi için  hastaneye yatması rutin prosedür gereğidir.

Epidural Anestezi ve Kapalı ( Laparoskopik ) yöntem ile ameliyatları takiben hastalarımız 4 saat sonra yürütülür, ameliyattan sonraki ilk gün su ve sıvı içmeye başlar, ameliyattan sonra ikinci günden itibaren ağızdan sulu gıda almaya başlarlar. Klinikte yattıkları sürece kan şekeri düzeyleri takip edilerek kan şekeri kontrolü sağlanan hastalarımız ameliyatı takiben 3-5. günlerde hastaneden taburcu ediliriler.

Metabolik Cerrahi Ameliyatını Takiben İşime Ne Zaman Dönebilirim?

Ameliyatı takip eden 3-5.günlerde taburcu edilen hastalarımız, 5. Günde ara kontrole çağrılır. Kan şekeri düzeni kontrol edilir ve Metabolik Cerrahiden sonra 10. Günde kontrolde karın dikişlerinin alınmasını takiben dilerseniz işe dönmenizde sakınca yoktur.

Metabolik Cerrahi Ameliyatlarından Sonra Nasıl Besleneceğim?

Mide ve Barsak ameliyatlarından sonra nasıl besleneceğiniz ile ilgili önerileri size bizzat doktorunuz tarafından detaylı bir şekilde anlatılacak ve metabolik cerrahi sonrasında gıda önerileri bir liste şeklinde size verilecektir.

Bu ameliyatlardan sonra öncelikle mide barsak sisteminizi en az rahatsız edecek-sindirim problemlerini en aza indirecek-gıdalar ile beslenmeye başlayacaksınız ve kısa bir süre sonra da evinizde pişen tüm sağlıklı gıdaları tüketmeye başlayacaksınız.

 

Sağlıklı Mutlu Günler Dilerim

Op. Dr. Ersun TOPAL 

Genel Cerrahi Uzmanı

Bariyatrik ve Metabolik Cerrahi

www.diyabetklinigi.com

+905456292948 (whatsapp) 

#baybaydiyabet

Kodanka Yazılım