ŞEKER HASTALIĞININ TEDAVİSİ NEDİR ?

ŞEKER HASTALIĞININ ( TİP2 DİYABETES MELLİTUS ) TEDAVİSİ NEDİR?

İnsülinin 1921 yılında kullanıma girmesinden bu yana diyabetin tüm türleri tedavi edilebilmektedir ancak "kesin-yani-kalıcı bir tedavisi yoktur".
TİP2 ŞEKER HASTALARI kan şekeri düzeylerini düşürmek için HERGÜN VE DAİMA ilaç yada insülin yapıması gerekmektedir. ŞEKER HASTALARINDA İlaç yada insülin yapılmadığında " kan şekeri kontrolü " sağlamak mümkün değildir.

" Şeker Hastalığının yani Tip2 Diyabet Hastalığının bilinen "KALICI TEK TEDAVİSİ" METABOLİK CERRAHİ ( Transit Bipartisyon Yada Duodenal Swicth ) ameliyatları ile sağlanır.

BURSA İLİNDE ŞEKER AMELİYATI (METABOLİK CERRAHİ) NEREDE YAPILMAKTADIR?

Bursa Diyabet ve Obezite Kliniğimizde hastalarımızı değerlendirip, Şeker Ameliyatı için uygunluk testlerini takiben, Op.Dr. Ersun TOPAL tarafından kapalı yöntem ( Laparoskopik Cerrahi ) ile başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

         TİP1 DİYABET HASTALIĞINDA METABOLİK CERRAHİ UYGULANABİLİR Mİ?

Tip 1 Diyabet ( DİYABETES İNSİPİTUS ) olarak adlandırılan ve vücutta "insülin yapılmaması yani KİŞİNİN VUCUDUNDA “hiç İnsülin olmaması" durumunda görülen tip1 diyabetin tedavisinde İnsülinin şırınga, insülin pompası ya da insülin kalemleri ile enjekte edilmesi Tip 1 diyabetin en temel tedavi yöntemidir. Yani metabolik cerrahi tip1 diyabet hastalığında ETKİSİZDİR !!!
Vücudunda hiç İnsülin ÜRETİLMEYEN/yapılmayan
 bu hastalar için Pankreasın İnsülin üreten "adacık hücre nakli" bir diğer tedavi seçeneği olup Türkiye'de Pankreas Adacık Hücre Nakli ile ilgilenen 2 merkez mevcuttur. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı DİYAM ( diyabet araştırma merkezi ) ile Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi Araştırma Merkezi sizlere bu konuda yardımcı olabilir.

TİP1 VE TİP2 DİYABET HASTALIĞININ FARKI NEDİR?

TİP 1 DİYABET hastalığında kişilerde insülin yapımı/üretimi  hiç yoktur!!

Tip 2 diyabet ise ( DİYABETES MELLİTUS ) vücutta “insülin azdır” yada yeteri miktarda olsa bile vücuttaki “dokularda insülin direnci” ile oluşur. 

TİP2 DİYABETTE KLASİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tip 2 Diyabetes Mellitus'da “klasik tedavi” diyet, oral antidiyabetik (şeker düşürücü) ilaçlar ve/veya insülin takviyesi yada bu ilaçların kombinasyonu kullanarak hastaların kan şekeri kontrolü sağlanmaya çalışılır. Ancak bu ilaçları günlük almadığınız zaman kan şekeri kontrolünüz sağlanamaz.

Tip2 Diyabette ilaçların ve veya insülinlerin düzensiz kullanıldığı durumlarda ve bizzat Diyabetin kendisi ve diyabette kullanılan tedavi yöntemleri pek çok komplikasyonlara (karmaşıklıklara) yol açabilir. Tip2 Diyabet yani kandaki şeker düzeyi iyi kontrol edilemez ise hiperglisemi, ketoasidoz ya da nonketotik koma gibi akut (ani) komplikasyonlar gelişebilir. 

TİP2 ŞEKER HASTALIĞINDA VÜCUTTTA GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR NELERDİR?

ŞEKER HASTALIĞI HANGİ ORGANLARI ETKİLER?

Diyabetes Mellitusda uzun sürede ortaya çıkan (kronik) komplikasyolarının başlıcaları ise; 
1-Kalp damarları ve dolaşım sistemi (kardiyovasküler) hastalıkları (hipertansiyon, kalp yetmezliği ve ateroskleroz, damar tıkanıklığı gibi), 
2-kronik böbrek yetmezliği ( diyabetik nefropati), 
3-körlüğe sebep olabilen retina hasarı (diyabetik retinopati), 
4-çeşitli tiplerde sinir hasarları (diyabetik periferik nöropati yada diyabetik sensörinöral polinöropati)  
5-yara iyileşmesinde gecikme ( Diyabetik Ayak )

6- impotans ( iktidarsızlık ) mikrovasküler bozukluklar sayılabilir.

Özellikle ayaklarda gelişen dolaşım bozukluklarının sonucu olarak ortaya çıkan yara iyileşmesinin gecikmesi, ayak bacak kesilmesi/ayak bacak ampütasyon ile sonuçlanabilir. 
Diyabetin uygun şekilde tedavi edilmesinin yanı sıra, kan basıncı kontrolüne yeterince önem verilmesi ve hayat tarzının iyileştirilmesi (sigara içmemek ve kilo kontrolü yapmak gibi) bu kronik komplikasyonların pek çoğunun oluşturduğu riskleri azaltabilir. 
Bazı ülkelerde "travma (yaralanma) sonucu oluşmamış ampütasyonların" ana sorumlusu ve "yaşlılığa bağlı olmayan körlüklerin de en önemli sebebi" ŞEKER HASTALIĞIDIR ( DİYABETES MELLİTUS ).


Amerika Birleşik Devletleri’nde " BÖBREK YETMEZLİĞİ SEBEBİ" ile böbrek diyalizi hastalarının yaklaşık %45’ini diyabetik nefropati ( Şeker Hastalığına bağlı böbrek hasarı )  hastaları oluşturmaktadır.

ŞEKER HASTALIĞI ( DİYABETES MELLİTUS ) ETKİLİ VE KALICI TEDAVİSİ NEDİR?

ŞEKER HASTALIĞI’NIN ( DİYABETES MELLİTUS Tip2 ) KALICI %100 yakın başarı oranları ile BİLİNEN TEK KALICI TEDAVİSİ " METABOLİK CERRAHİ " dediğimiz ameliyatlardır. Bu ameliyat Şeker Ameliyatı ( Diyabet Cerrahisi ) olarak bilinir ve tip2 Şeker Hastalığı için özel olarak geliştirilmiştir. 1999 yılında Brezilya'lı cerrah De Paulo tarafından tıp dünyasına kazandırılmış ve ABD, Brezilya, Japonya, Hindistan gibi ülkelerde uygulanagelmiştir.

ŞEKER HASTALIĞINDA ( diyabetes mellitus tip 2 ) NASIL BİR AMELİYAT UYGULANACAK?

Şeker Hastalığında uygulanacak Metabolik Cerrahi ameliyatı kapalı ( laparoscopic ileal interposition/ laparoscopic transcit bipartition) yada açık cerrahi yöntem ile uygulanabilmektedir. Şeker Ameliyatında ilk basamak öncelikle “iştah kontrolü” sağlamak için midenin Fundus kısmının çıkartılmasını-yani SLEEVE GASTREKTOMİ- takiben barsakların son kısmının ( terminal ileum ) barsakların başlangıç kısmına ( treitz 20-50.cm'ler arasına ) YADA MİDE ÇIKIŞINA bağlandığı ( transit bipartisyon ) bir dizi prosedürün uygulanması ile gerçekleştirilir

İleal interpozisyon yada Transit Bipartisyon ( ki bu ameliyatların tümüne METABOLİK CERRAHİ denmaktadir ) prosedüründe " morbid obezite"  cerrahisindeki gibi devre dışı yada emilim dışı bırakılan barsak bölüm/bölümleri yoktur, yani METABOLİK CERRAHİ AMELİYATLAR "emilim bozukluğu" yapmaz, ömür boyu vitamin ve mineral hapları kullanımı gerektirmez.

Metabolik Cerrahi ameliyatı sırasında Anestezi Uzmanı tarafından bel bölgesinden uygulanan kateter ( epidural anestezi ) sayesinde-ameliyat sonrası karın bölgesinde oluşabilecek- ağrı sinyalleri bloke edilemeye çalışılır. Yani epidural anestezi ile " ağrısız cerrahi " mümkündür. Hastalar ameliyatı takiben 4. Saatte ayağa kaldırılır ve yürütülür, cerrahi takiplerinde problemi olmayan hastalara 2. günden itibaren yapılan testleri takiben ağızdan yemek yedirilmeye başlanır.

ŞEKER HASTALIĞI AMELİYATI (metabolik cerrahi) SONRASINDA İLAÇ ve İNSÜLİNLERDEN NE ZAMAN KURTULABİLİRİM?

Metabolik Cerahi ameliyatının hedefi hastanın Şeker Hastalığı süresi ile ilgili olarak 6 AY İÇİNDE ŞEKER HASTALIĞI İÇİN KULLANDIĞI TÜM İLAÇLARDAN ( oral antidiyabetik ) ve İNSÜLİNLERDEN, HİPERTANSİYON ve KOLLESTEROL İÇİN DÜZENLENEN TEDAVİLERDEN KURTULMASIDIR.( Metabolik Cerrahi ile tam remisyon yani tam iyileşme tanımı ) Bu zaman zarfında ilaçsız ve insülinsiz kan şekeri regülasyonu ile birlikte HbA1C değerinin 6,5in altına düşürülmesi hedeflenir.

ŞEKER AMELİYATININ  ( Metabolik Cerrahi ) EN SIK KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

- Ameliyat sırasında yada sonrasında Kanama ( %1-3 ) 
- Karın içi yada yara yerinde Enfeksiyon ( %1-5 )
- Mide barsak arsında yeni yapılan yollarda Kaçak/ Sızıntı ( %2-4 ) 
- Derin Ven Trombozu ( %6-16 ) 
- Gıdaların Tolere Edilememesi ve Dehidratasyon ( % 8-10 )
- Demir Eksikliği Anemisi ( %6-8 ) 
- Vitamin D eksikliği 
- Cerrahi İlişkili Komplikasyonlar ( %4-5)
Major morbidite oranı %8,4 

ŞEKER AMELİYATININ  ( Metabolik Cerrahi ) NADİR KOMPLİKASYONLARI nelerdir?
- Reflü
- Bulantı ve Kusma
- Hipoglisemi ( kan şeker düzeyi düşüklükleri )
- İshal (özellikle yağlı gıdalara bağlı )
- Amnezi ( hafıza bozuklukları )
- Düşük Ayak ( hızlı kilo kaybına bağlı ) 
- ÖLÜM ( MORTALİTE ) %1 den az.

 

Şeker Hastalıksız sağlıklı bir yaşam dilerim..

Op. Dr. Ersun TOPAL
Genel Cerrahi Uzmanı 
Metabolik Cerrahi ve Diyabet Cerrahisi

www.ersuntopal.com

www.budom.com.tr
05456292948 (whtsapp)

baybaydiyabet

Kodanka Yazılım